Faktom nie da się zaprzeczyć: rzeczywiście coś jest na rzeczy. Filmiki, które co chwilę pojawiają się w Internecie, czy doniesienia o atakach na nauczycieli – są niewątpliwie wyznacznikami nasilającej się tendencji.

Zbieramy owoce nieudanych reform, niekorzystnych zmian społecznych, oderwanych od rzeczywistości ideologii edukacyjnych oraz… obniżenia autorytetu nauczyciela w społeczeństwie.

Nauczyciel – twój wróg!

W mediach można zaobserwować nieformalną kampanię pod hasłem: “Nauczyciele mają za dobrze” (długi urlop, niewielkie pensum). Kampania ma prawdopodobnie podtekst polityczny, związany z szykowanymi zmianami w prawodawstwie oświatowym. W ten sposób przygotowuje się grunt pod ich wprowadzenie.

Wspomniana akcja odwołuje się do dosyć prymitywnych uczuć, takich jak zazdrość: “Niech nauczyciele pracują w wakacje, niech mają dłuższy tydzień pracy…”. Słowem – dlaczego mają mieć lepiej od nas!

Efektem jest nasilanie się zjawiska osłabienia autorytetu nauczyciela, które ze sfery społecznej przenosi się na sferę dydaktyczno-wychowawczą. Rodzice podważają przy dziecku jego kompetencje oraz bez zastrzeżeń wierzą oskarżeniom wysuwanym przez dzieci. A te są “sprytne”, kierując się zazwyczaj lenistwem oraz chęcią usprawiedliwienie swojej niewiedzy.

Krótkowzroczność rodziców

Bezkrytyczna wiara w wersję wydarzeń przedstawianą przez najmłodszych, bierze się z naiwności, krótkowzroczności i z braku podstawowej wiedzy pedagogicznej. Każde podważenie autorytetu nauczyciela pośrednio godzi bowiem także w autorytet rodzicielski, bo burzy tradycyjny porządek społeczny (dzisiaj nauczyciel – jutro rodzic).

Rodzice nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób niszczą fundament edukacji, jakim jest “zaufanie”. Już Arystoteles zauważył, że gdy nie ma zaufania, to nie ma też wychowania i nauczania.

W rezultacie obniża się poziom nauczania i bezpieczeństwo w szkołach. Zaraz potem w mediach pojawiają się opinie, że nauczyciele są niekompetentni i sobie nie radzą. Następuje dalsza erozja autorytetu.

I tak trwamy w tym “zaklętym kręgu”.