Recenzje Rozwój duchowy

Mininawyki

W tym artykule zwracam uwagę na możliwości wykorzystania idei mininawyków w kontekście formowania cnót . Nie zajmuję się zatem dokładnym opisem metody mininawyków, ale akcentuję jej niektóre elementy.
top