Filozofia wychowania Wychowanie dziecka

Dwa autorytety

Pojęcie autorytetu w edukacji można rozumieć na dwa sposoby. Może on być owocem naszych działań pedagogicznych czy szeroko rozumianej postawy życiowej, ale może mieć też źródło w pełnionej funkcji. Zacznijmy od tego drugiego rozumienia autorytetu. 
top