Oto 5 artykułów, dotyczących nauczycieli, które zostały opublikowane na blogu. Artykuły te prezentują klasyczne podejście do rozumienia roli nauczyciela, jako MISTRZA.Zachęcam do zapoznania się z tymi tekstami i rozpropagowania ich wśród znajomych.

W celu otwarcia danego artykułu należy kliknąć w tytuł poniżej:

O pedagogicznym zniechęceniu

“W żadnym zawodzie usposobienie do smutku nie jest tak szkodliwe i tak paraliżujące rezultaty, jak właśnie w zawodzie wychowawczym” (o. Jacek Woroniecki). Oto prawda fundamentalna, z której powinni zdać sobie sprawę wszyscy nauczyciele.

Dyscyplina w szkole: 10 rad dla nauczycieli

Oto krótkich krótkich wskazówek, które mogą okazać się zbawienne w dla nauczycieli. Dotyczą one szkolnej dyscypliny lub raczej jej braku.

Sekret mistrza

Nauczyciel, który gro czasu spędza na szkolnych korytarzach, wykonując zadania dozorcy wobec dzieci – zużywa swój autorytet. Ciągłe upominanie i wykłócanie się musi prowadzić do obniżenia jego prestiżu.

Mistrz czy partner w dialogu?

Lęk przed nauczycielem wymógł stworzenie talmudycznego kodeksu praw szkolnych, regulujących wzajemne relacje między pedagogiem a uczniem. W ten sposób nauczyciel utracił status Mistrza i stał się jedynie partnerem w dialogu.

Nauczyciel jako funkcjonariusz systemu

Sokrates odróżniał Mistrza od fachowca. Zadanie Mistrza jest jakościowo inne, niż fachowca. Jego ideał upowszechniła dopiero szkoła średniowieczna. Duchowy charakter kształcenia wymusił niejako łączenie w sobie funkcji nauczyciela i wychowawcy.