Wychowanie dziecka

Jak poznać światopogląd nauczyciela naszych dzieci?

Każdy człowiek, a więc i nauczyciel, ma własne poglądy na życie, religię, politykę. Dlatego posyłaniu dziecka do szkoły musi towarzyszyć zainteresowanie rodziców jego formacją światopoglądową. Stwierdzenie, że ktoś jest dobrym fachowcem – nie wystarczy. Niezależnie czy jest to matematyk, anglista czy polonista, wywiera on trwały wpływ na rozwój intelektualny ucznia, choćby komentarzami,
Filozofia wychowania Nauczanie

Mistrz i fachowiec

Św. Tomasz z Akwinu definiuje nauczyciela jako czynnego-kontemplatyka, który w odosobnieniu odkrywa prawdę i następnie przekazuje ją swoim uczniom. Gdy jedni prowadzą działalność praktyczną, a drudzy kontemplacyjną (mnisi), on łączy w sobie te dwie funkcje.
Problemy szkolne

Nauczyciel jako funkcjonariusz systemu

Sokrates odróżniał Mistrza od fachowca. Fachowiec to specjalista w danej dziedzinie. W tamtym okresie „fachowcy” wykładający w szkołach na poziomie elementarnym nie byli zbyt cenieni. Zarabiali niewiele i nie mieli najlepszej opinii w społeczeństwie. Z czasem Rzymianie ukuli przysłowie: quem dii oderunt, paedagogum facerunt („kogo bogowie chcą ukarać, czynią go nauczycielem”). Zadanie Mistrza
Uncategorized

IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców w Lublinie

FUNDACJA SERVIRE VERITATI INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL ZAPRASZAJĄ NA IX Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wychowawców ZAWÓD: NAUCZYCIEL – TRUDNOŚCI I PERSPEKTYWY Lublin, 6 marca 2010 Aula Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Program: 9.30 – Otwarcie konferencji 9.40 – Nauczyciel – między ideałem mistrzostwa a rzeczywistością – prof. dr hab.
Nauczanie

Autorytet nauczyciela

Pedagog w swojej pracy tradycyjnie wspierał się na dwóch filarach. Jednym z nich była wiedza, mądrość i nienaganna postawa moralna (budująca autorytet nauczyciela), drugim – środki przymusu, które miał do dyspozycji. Klasyczna pedagogika nie łudziła się
top