Całkowicie pochłonięty tworzeniem (właściwie poprawianiem i udoskonalaniem) internetowego kursu: “Jak panować nad klasą?”, zastanawiam się nad różnymi kontekstami i przypadkami pracy wychowawczej w szkole.

To nie pedagogika dla elit, ale raczej rozważania na temat upadłej natury człowieka. Można zatem mówić, że zajmuję się obecnie pedagogią klasyczną dla uczniów specjalnej troski.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.