Kursy i eBooki

Poznaj pięć ważnych cnót

Wiosną ubiegłego roku opublikowałem kurs internetowy Pięć sposobów na młodzieńczy bunt. Tytułowe “sposoby”, to starannie wyselekcjonowane cnoty moralne, które stanowią swoistą szczepionkę na młodzieńczy bunt. W pewnym sensie jest to materiał unikatowy – nie słyszałem, aby ktoś wykorzystał tomistyczną teorię cnót akurat w takim kontekście. Pierwotnie materiał w formie prezentacji mp4 opublikowałem
Wychowanie dziecka

Wielkie ideały a motywacja

“Biada młodzieży, której się wydaje,/Że grzechu żary miłości płomieniem” Z. Krasiński Okres dorastania, o którym ostatnio dużo pisałem przy okazji kursu Pięć sposobów na młodzieńczy bunt, stanowi dla wielu rodziców poważny problem.
Wychowanie dziecka

Gdy dziecko się buntuje…

Po czym poznać, że wychowanie idzie w dobrym kierunku? Wydawać by się mogło, że jednym ze znaków może być zachowanie w okresie dorastania. Jeśli na poziomie gimnazjum nie zauważamy negatywnych zmian w postępowaniu dziecka możemy być z siebie dumni. Gdy zaś zaczyna się typowy dla tego wieku „odlot”, trzeba się zastanowić, w
Wychowanie dziecka

Jak wydawać polecenia dzieciom?

Temat: “Jak wydawać polecenia dzieciom?”- jest jednym z ważniejszych w pedagogice. Istnieje ścisły związek między formą (nie tylko treścią!) nakazu czy zakazu określonego działania, a jego skutecznością. Nie wszyscy pedagodzy i rodzice zdają sobie sprawę z tego związku
Wychowanie dziecka

Znak młodzieńczego buntu

Młodzieńczy bunt rozpoznaje się między innymi po zadawaniu pytań. Brzmi to trochę paradoksalnie. Ale tu nie chodzi o sytuacje związane ze zdobywaniem wiedzy. Przypuśćmy, że dziecko popełniło jakieś wykroczenie przeciwko zasadom życia domowego lub szkolnego.
top