Temat: “Jak wydawać polecenia dzieciom?”- jest jednym z ważniejszych w pedagogice. Istnieje ścisły związek między formą (nie tylko treścią!) nakazu czy zakazu określonego działania, a jego skutecznością. Nie wszyscy pedagodzy i rodzice zdają sobie sprawę z tego związku, dlatego warto poświęcić tych kilka chwil temu zagadnieniu i przyjrzeć się głównym zasadom postępowania z dziećmi w tym kontekście.

Pierwsza rzecz: nasz głos nie może zdradzać wahania, lęku, niepewności. Najlepiej mówić lekko podniesionym (nie mylić z krzykiem) i nie znoszącym sprzeciwu głosem.

Uczeń (dziecko) ma wiedzieć, że w przypadku oporu spotka się ze zdecydowaną reakcją; gdy bowiem wyczuje słabość w naszym głosie – nie wykona polecenia!

Dodatkowo istotna jest tu historia wzajemnych relacji między nauczycielem a uczniem, czy rodzicem a synem (córką). Jeśli w przeszłości opiekun – wychowawca pobłażał dziecku, to z dużym prawdopodobieństwem może spodziewać się buntu.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.