Wychowanie dziecka

Jak wydawać polecenia dzieciom?

Temat: “Jak wydawać polecenia dzieciom?”- jest jednym z ważniejszych w pedagogice. Istnieje ścisły związek między formą (nie tylko treścią!) nakazu czy zakazu określonego działania, a jego skutecznością. Nie wszyscy pedagodzy i rodzice zdają sobie sprawę z tego związku
top