Polityka oświatowa

O etyce dla nauczycieli

W środowisku oświatowym coraz częściej słychać głosy o potrzebie stworzenia specjalnego kodeksu postępowania nauczycieli, opartego na zasadach etycznych. Pracę nad tymi zagadnieniami podjął między innymi ZNP, który opracowuje
Wychowanie dziecka

Jak wydawać polecenia dzieciom?

Temat: “Jak wydawać polecenia dzieciom?”- jest jednym z ważniejszych w pedagogice. Istnieje ścisły związek między formą (nie tylko treścią!) nakazu czy zakazu określonego działania, a jego skutecznością. Nie wszyscy pedagodzy i rodzice zdają sobie sprawę z tego związku
Wychowanie dziecka

Znak młodzieńczego buntu

Młodzieńczy bunt rozpoznaje się między innymi po zadawaniu pytań. Brzmi to trochę paradoksalnie. Ale tu nie chodzi o sytuacje związane ze zdobywaniem wiedzy. Przypuśćmy, że dziecko popełniło jakieś wykroczenie przeciwko zasadom życia domowego lub szkolnego.
Nauczanie

Sekret Mistrza

Nauczyciel, który gro czasu spędza na szkolnych korytarzach, wykonując zadania dozorcy wobec dzieci – zużywa swój autorytet. Ciągłe upominanie i wykłócanie się musi prowadzić do obniżenia jego prestiżu. 
Nauczanie

Kodeks etyki nauczycieli

Magdalena Środa opracowywała z ZNP kodeks etyki nauczycieli. Wśród proponowanych przez nią zapisów jest między innymi taki: “Nauczyciel powinien starać się, by uczniowie, wśród których pracuje, przestrzegali zasad wzajemnego szacunku,
Filozofia wychowania

Nauczyciel przyszłości cz.II

Kontynuacja wpisu z 29.09.2010 r. Nauczyciel przyszłości cz. I Pomimo nowoczesnej retoryki model preferowany przez zwolenników bliski jest koncepcjom modernizatorów szkolnictwa w rodzaju Johna Dewey’a. Marc Prensky świadomie czy nie nawiązuje do jego koncepcji i ignoruje klasyczny ideał kształcenia.
Uncategorized

Prosty sposób na młodzieńczy bunt

Relacje w szkole z zasady oparte są na podległości: uczeń winien posłuszeństwo nauczycielowi, w przeciwnym razie proces nauczania-wychowania zostaje zachwiany. Sukces pedagogiczny uzależniony jest od szybkiego rozpoznania najdrobniejszych przejawów nieposłuszeństwa i jak najwcześniejszej reakcji nań. Co ciekawe, współczesna komunikacja niewerbalna niejako nawiązuje do spostrzeżeń dawnych myślicieli, ucząc rozpoznawania znaczenia gestów. Wpisuje się to
top