Ciekawostki

Raport – grudzień 2010

Miesiąc temu napisałem pierwszy Raport na temat moich działań zmierzających do upowszechnienia pedagogiki klasycznej. Obiecałem, że takie raporty będę przedstawiał Czytelnikom co miesiąc. Właśnie kończy się grudzień, czas na kolejne podsumowanie. Co udało się zrobić? W tym miesiącu nagrałem szkolenie: „Jak panować nad klasą?”, które przeznaczone jest dla nauczycieli. Podzieliłem je na
Kursy i eBooki

Raport – podsumowanie działalności

Półtora roku funkcjonowania bloga Edukacja klasyczna w XXI wieku oraz przenosiny na nową domenę skłaniają do podsumowań. Blog powstał w czerwcu 2009 roku. Od tego czasu zamieściłem 147 wpisów. Przeważająca część z nich to artykuły o charakterze popularnonaukowym. Prawdopodobnie jest to jeden z największych w języku polskim zbiór tekstów poruszających kwestie formowania
Uncategorized

Nowy kanon cnót (nie)moralnych

Myśl klasyczna w zasadzie oparła wychowanie na czterech cnotach kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu. Cnotom tym przyporządkowano cnoty pokrewne: sprawiedliwości – wdzięczność, męstwu – cierpliwość itp. Współczesna pedagogika, odrzuca klasyczny kanon cnót, bądź nadaje im nowe znaczenie. Umiarkowanie w początkach XXI wieku z trudem koegzystuje ze współczesnym „luzem”, „spontanicznością” i z wielkimi oporami przebija się do
Ciekawostki

Zawiesili przedszkolaka za długie włosy

Taylor Pugh pomimo swych czterech lat ma już długie włosy. Z tego powodu został  został zawieszony w prawach przedszkolaka – informuje USA Today. Jego wygląd  narusza  bowiem przepisy placówki do której uczęszcza w Dallas (USA).Zasady są jasno określone: włosy nie mogą zakrywać oczu, z boku opadać poniżej uszu, a z tyłu wystawać za kołnierzyk. Rodzice chłopca najpierw otrzymali ostrzeżenie od dyrekcji
Uncategorized

Sposób na uczniowskie telefony

W polskich szkołach (i nie tylko) dużym problemem są uczniowskie zabawy telefonami komórkowymi. Dzwonek telefonu w środku zajęć skutecznie rozbija tok lekcji. Szkoły radzą sobie z tym problemem różnie. Oto jak poradził sobie z nim pewien wykładowca (dla tych, którzy jeszcze nie widzieli). Sposób, jak widać radykalny, ale skuteczny. ________________________
Badania i trendy

Edukacja prenatalna

W Stanach Zjednoczonych modna staje się tzw. edukacja prenatalna. Jej zwolennicy uważają, że dziecko może pobierać pierwsze nauki już przed przyjściem na świat. Zachowując stosowany dystans do tego rodzaju nowinek, odnotowujemy to zjawisko, zwłaszcza, że w sposób naturalny godzi ono w poglądy tzw. aborcjonistów. Skoro bowiem mamy wychowywać dziecko już przed urodzeniem,
top