Świeżo po lekturze dziełka zatytułowanego „Rady i przestrogi Matki Teresy od Jezusa”, postanowiłem podzielić się kilkoma cytatami.

Autorka szerzej znana jako św. Teresa z Ávili. Tytułowe „Rady i przestrogi” skierowane są do sióstr zakonnych.

Niemniej ich charakter jest uniwersalny, i choć dla niektórych mogą wydawać się banalne, to przecież każdy z nas znajduje się w innym momencie życiowym i potrzebuje różnych inspiracji.Być może ta ważna inspiracja znajduje się poniżej.


KLIKNIJ W OBRAZEK ⤴

‼PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ, która odmienia Twoje życie.
Dzięki tej lekturze:
• odkryjesz 4 sposoby na troski,
• poznasz 7 zasad wychowania do czystości,
• zrozumiesz, jakie są 4 główne przyczyny upadków duchowych,
• zobaczysz, co zrobić, aby podjąć trafną decyzję,
• poznasz 2 sposoby na osiągnięcie pokoju wewnętrznego.
ZOBACZ  WIĘCEJ⏩


________________

W towarzystwie wielu zawsze mówić mało.

* * *

Nigdy nie obstawać zbytnio przy zdaniu swoim, zwłaszcza w rzeczach małej wagi.

* * *

Z nikogo i z niczego się nie wyśmiewać.

* * *

Wszystkie mowy i rozmowy twoje staraj się zawsze zaprawić jaką wzmianką i zwrotem ku rzeczom duchownym; tym sposobem ustrzeżesz się próżnych słów i obmów.

* * *

Nigdy nie twierdzić tego, czego nie wiesz na pewno.

* * *

Nigdy się do niczego nie wtrącaj ze zdaniem twoim, chyba, że cię o nie pytają, albo, że miłość bliźniego tak każe.

* * *

Nie myśl o wadach cudzych, ale myśl o cnotach bliźniego; wady twoje tylko upatruj.

* * *

Na jedzenie, czy dobrze przyprawione czy źle nie narzekaj: pamiętaj, że Panu Jezusowi podawali żółć i ocet.

* * *

Co do rzeczy, które do ciebie nie należą, nie bądź ciekawą; nie mów o nich ani nie pytaj o nie.

* * *

Jeśli kiedy będziesz przełożoną, nigdy nie dawaj upomnienia w pierwszym porywie gniewu, ale wstrzymaj się, póki gniew nie minie; wtedy i upomnienie twoje łatwiej trafi upomnianej do serca.

* * *

Pilnie uważaj, jak prędko ludzie się zmieniają i jak mało można na nich polegać; więc ufność twoje mocno oprzyj na Bogu, który się nie zmienia.

* * *

NICZYM SIĘ nie trwóż,/Niczego się nie lękaj , Wszystko przemija,/ Bóg się nie zmienia . Cierpliwość osiąga wszystko./ Kto ma Boga, niczego mu nie brak (słowa te święta nosiła z sobą wypisane na zakładce brewiarza)

Cytaty (pisownia uwspółcześniona) pochodzą z dzieła : „Pisma Świętej Teresy”, t. III, cz. I, Warszawa 1900[/getall-lock]