UWAGA! OD WRZEŚNIA DO ODWOŁANIA MOJA STRONA SPRZEDAŻOWA KURSY-ZALEWSKI.INFO JEST NIECZYNNA. ZACHĘCAM DO ZAKUPÓW W KSIĘGARNIACH ZAPRZYJAŹNIONYCHNa zakończenie Akcji informacyjnej: “Bez cnót nie ma wychowania!” prezentuję listę lektur przydatnych w kontekście formowania cnót.

Na liście przeważają tytuł popularnonaukowe, ale umieściłem też kilka srticte naukowych. Część książek można znaleźć już tylko w antykwariatach.

Dziękuję Panu dr Mikołajowi Krasnodębskiemu za pomoc przy tworzeniu listy.

ZESTAWIENIE PRAC DOTYCZĄCYCH “PEDAGOGIKI CNÓT”

ANDRZEJUK A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Suma Theologiae Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006,

ANDRZEJUK A., Komplementarność pokory i wielkoduszności w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 24 (1997), s. 345 – 349,

ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996,

BEDNARSKI F. W., OP, Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu, Londyn 1958,

BEDNARSKI F. W., OP, Wychowanie dorastającej młodzieży, Warszawa 2002,

BEDNARSKI F. W., OP, Wychowanie ludzkich popędów i woli, w: „DP”, Rzym 1987,

BEDNARSKI F. W., OP, Zagadnienia pedagogiczne, Londyn 1982,

BEDNARSKI  F. W. , OP,  Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu, Londyn 1962,

FOERSTER F.W., Wychowanie i samowychowanie, Warszawa 1920,

GILLET M. S., Kształtowanie charakteru, tłum. J. Suchodolska, Lublin 2001,

GOGACZ M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997,

GOGACZ M., Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993,

JAEGER W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

JAROSZYŃSKI P., Etyka – dramat życia moralnego, Lublin 1996,

JAROSZYŃSKI P., Kalokagathia, w: PEF, red. A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004,

JAROSZYŃSKI P., Metafizyka i sztuka, Lublin 1995,

KIEREŚ B., Jak wychowywać? Lublin 2006,

KIEREŚ B., O personalizm w pedagogice. Studia i szkice w teorii wychowania, Lublin 2009,

KOŁACZYK Aleksandra, Mały przewodnik po wadach i cnotach, Poznań 2006,

KRAJSKI Stanisław, Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Warszawa 2007,

KRASNODĘBSKI M., Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011,

KRASNODĘBSKI M, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008,

KRASNODĘBSKI M, Tomizm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red. T. Pilcha, Warszawa 2007, s. 705-712,

KRASNODĘBSKI M, Przyjaźń według Arystotelesa „Sygnały Troski” 7-8(49-50)2011, s. 14-16

KRASNODĘBSKI M, W poszukiwaniu duchowej elegancji. W Polskim Radio z dr. Mikołajem Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski,Chicago-Warszawa 2011

KRĄPIEC M. A, OP, Rozważania o wychowaniu, Lublin 2010,

KREUTZ M., Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, Lublin 2007,

LEWIS R., Warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, przeł. M. Ruchlewicz, Lublin 2009,

PASTUSZKA J., ks, Charakter człowieka, Lublin 1962.

PIROŻYŃSKI M., Kształcenie charakteru, Warszawa 1999.

PIROŻYŃSKI M, Baczność Młodzieńcze!, Lublin 2004,

PIROŻYŃSKI M, Panna Chrześcijanka, Lublin 2004,

ROBACZEWSKI A., O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999.

TOTH T., bp, Młodzieniec z charakterem, Kraków 1946, s.247

TOTH T, bp, Życie piękne i czyste, Warszawa 1948, s. 174

WARSZAWSKI  J., ks., Z mojej teki korespondencyjnej. Listy o życiu wewnętrznym1948,

WINKOWSKI J., ks,  Ogniwo i gniazdo. Rozważania o rodzinie i wychowaniu, Sandomierz 1997,

WORONIECKI J., OP, Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej, „Misterium Christi”, Kraków 1930.

WORONIECKI J., OP, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1-2, cz. I/II, Lublin 1999.

WORONIECKI J., OP, Około kultu mowy ojczystej, Lwów-Warszawa 1925.

WORONIECKI J., OP, Paedagogia perennis (Święty Tomasz a pedagogika nowożytna), „PrzT”, Lwów-Warszawa 1925,

WORONIECKI J., OP, Studjum nad kardynalną cnotą roztropności, „Kwartalnik Teologiczny Wileński”, Wilno 1923,

WORONIECKI J., OP, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków 1961.

WORONIECKI J., OP, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2001,

WORONIECKI J., OP, Katolicka etyka wchowawcza, t. I-II/2 Lublin1986

WYCHOWAĆ charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005,

ZAMOJSKA Jadwiga, O wychowaniu, Lublin 2002,

ZALEWSKI Dariusz, Wychować człowieka szlachetnego. Lublin 2011,

ZALEWSKI Dariusz, Sztuka samowychowania, Lublin 2007.

STRONY INTERNETOWE

“ARETE” w Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Autorem hasła dr Z. Pańpuch

INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ

Strona dr M. KRASNODĘBSKIEGO

Strona o. M. A. KRĄPCA,

SUMA TEOLOGICZNA

[tip]Zdaję sobie sprawę, że nie jest to lista kompletna. Proszę o wpisywanie swoich propozycji w komentarzach.[/tip]


PS. MOJE KSIĄŻKI DO NABYCIA W ZAPRZYJAŹNIONEJ KSIĘGARNI >>> SPRAWDŹ


Zapisz się na newsletter a otrzymasz darmowy raport: Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń oraz artykuł w PDF: 23 wskazówki, jak wydawać polecenia dzieciom


Akceptuję politykę prywatności - Twój e-mail będzie bezpieczny.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej, informacji handlowych w formie mailingów i newslettera wysyłanych przez Firma EK Dariusz Zalewski. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wiadomości.
 


-