Cnoty

Rycerski honor

Rycerski honor i etos rycerski był ważnym elementem wychowania. Gdy w czasie wojen z Krzyżakami jedna z polskich twierdz broniona przez oddziały polskie poddała się w ogólnym mniemaniu zbyt wcześnie, król Władysław Jagiełło skazał Bartosza Płomykowskiego, rycerza broniącego rzeczonej twierdzy, na utratę honoru i sławy – za tchórzostwo.
Cnoty

Łagodność a gniew

Cnota łagodności jest pokrewna umiarkowaniu. Polega na umiejętności panowania nad uczuciem gniewu i roztropnym kierowaniu nim zgodnie ze wskazówkami rozumu i woli. Gniew jest opanowany. 
Cnoty

Źródła pedagogii klasycznej

W świecie zachodnim już od czasów starożytnych ukształtował się pewien wiodący ideał kształcenia. Na cel bierze on opanowanie natury ludzkiej, poprzez “uprawę” umysłu, woli i popędów. Owo opanowanie jest niezbędne by nabyć w procesie edukacji pewną podstawową kulturę właściwą każdemu człowiekowi.
Cnoty

Eutrapelia

Zabawa odgrywa ważną rolę w życiu ludzkim. Jej znaczenie dostrzegła już starożytna paideia. Greccy filozofowie wskazując podstawy wychowania człowieka, wśród wielu różnych cnót wymieniali również dźwięcznie brzmiącą eutrapelię. Co prawda, przy takich sprawnościach moralnych jak męstwo, roztropność czy sprawiedliwość pozostawała ona na drugim planie – niemniej jej istnienie zauważono. Dostrzegli ją nie
top