Obżarstwo ma kilka form. Ujawnia się gdy jemy: za dużo, za często, za szybko oraz gdy wybieramy pewne potrawy kosztem innych. Ta ostatnia odmiana zwie się wybrednością lub grymaszeniem.Wady te odnoszą się także do innych dziedzin naszego życia
, ale w tym tekście przeanalizujemy je tylko w kontekście kulinarnym.

Zaznaczmy na wstępie, że spożywanie smacznych potraw samo w sobie nie jest wadą. Problem pojawia się, gdy za bardzo je celebrujemy, gdy ta celebracja staje się przesadna oraz sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.