Akcje informacyjne

Akcja: „Stop szkolnej indoktrynacji!”

Czy możemy uwolnić dzieci od ideologizacji w szkole? Czy możemy ustrzec je przed „edukacyjnym porwaniem”. Obiektywnie patrząc na rzeczywistość jest to zadanie bardzo trudne. Nasze dzieci przez większość dnia zazwyczaj pozostają poza domem i są kształtowane przez obcych ludzi. Konieczność utrzymania rodziny sprawia, że inne rozwiązanie – w większości przypadków – nie wchodzi w grę. Tym
Polityka oświatowa

Feminizm a agresja uczennic

Jeśli ktoś myśli, że dzisiaj dziewczyny biją się, jak za dawnych czasów, ciągnąc koleżanki za włosy, to myli się zasadniczo. Dzisiaj anielskie dziewczę, bez ostrzeżenia, tłucze pięścią w twarz. Taki ma styl. Zaintrygował mnie temat konferencji: „Dlaczego dziewczęta są agresywne. Szkoła wobec problemu przemocy ze względu na płeć”. Tym bardziej, że jej
Polityka oświatowa

Religia w szkole – kontekst sporu

W odpowiedzi na ostatni wyrok  Trybunału w Strasburgu  w sprawie nauczania  religii w polskich szkołach, przypominam mój starszy tekst, analizujący ten problem. Jego pierwotny tytuł brzmiał: Wliczanie oceny z religii do średniej – ideologiczny kontekst sporu. W ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 roku zagwarantowano prawo do nauczania religii w szkołach. Szczegółowe
top