Wychowanie dziecka

Znak młodzieńczego buntu

Młodzieńczy bunt rozpoznaje się między innymi po zadawaniu pytań. Brzmi to trochę paradoksalnie. Ale tu nie chodzi o sytuacje związane ze zdobywaniem wiedzy. Przypuśćmy, że dziecko popełniło jakieś wykroczenie przeciwko zasadom życia domowego lub szkolnego.
Rozwój duchowy

Powrót słabeusza

W opublikowanej w roku 1950 książce pt. The Lonely Crowd badacze D. Riesman, N. Glazer i R. Denney dowodzili, iż w amerykańskiej klasie średniej pojawił się nowy typ osobowościowy. Typ ów alergicznie reagował na opinię otoczenia, co wynikało ze słabego poczucia własnej wartości.
Polityka oświatowa

Syndrom Munchausena

Niewątpliwie Jugendamty mogą być instytucją wzorcową dla podobnych instytucji w Unii Europejskiej. Ostatnie zmiany w polskim ustawodawstwie przybliżają nas do tej, przetestowanej w Niemczech, formy instytucjonalnego odbierania dzieci rodzicom. Pan Mirosław Kraszewski w swoim artykule wspomina, iż urzędnicy działają często powołując się na “Munchausen by proxy syndrome”. To jedna z tych nowych
Wychowanie dziecka

Dzieci nieposłuszne i kłótliwe

Głównym przejawem pychy jest, czyli nieposłuszeństwo. Bez posłuszeństwa niemożliwe jest właściwe prowadzenie dziecka. O ile “usprawnia ono wolę człowieka w spełnianiu woli cudzej” (św. Tomasz z Akwinu), to nieposłuszeństwo buntuje się w spełnianiu poleceń przełożonych.
Polityka oświatowa

Popwychowanie

Popwychowanie to obowiązujący aktualnie sposób wychowania dzieci kreowany głównie przez popularne portale i prasę kolorową. Tak jak na innych płaszczyznach życia społecznego, tak i tutaj, pomimo nominalnej wolności, obowiązują standardy uwzględniający polityczne i psychologiczne trendy, poza które autorzy tekstów i porad nie wychodzą.
top