Polityka oświatowa

Rok Korczaka, czyli status quo

Rok 2012 jest rokiem Janusza Korczaka. W szkołach namnożyło się konkursów i inicjatyw, które mają udostępniać młodemu pokoleniu (nauczycieli i uczniów) jego dorobek pedagogiczny. Przyznam, że od czasu studiów nic korczakowskiego nie czytałem. Jego męstwo oczywiście zawsze będę podziwiał, ale generalnie nie porwała mnie pedagogika Korczaka. (Nie chcę przez to powiedzieć, że
Polityka oświatowa

Reforma, czy likwidacja kształcenia ogólnego?

Od nowego roku szkolnego w liceach zostanie zapoczątkowana reforma przygotowana jeszcze przez minister Katarzynę Hall. Niestety, prowadzi ona do dalszej degradacji poziomu oświaty w Polsce. Zmiany polegają na przekształceniu liceów ogólnokształcących na coś w rodzaju specjalistycznych placówek kursorycznych, przygotowujących do egzaminiu dojrzałości. Jedną z nowości będzie konieczność opowiedzenia się co do dalszej
Polityka oświatowa

O etyce dla nauczycieli

W środowisku oświatowym coraz częściej słychać głosy o potrzebie stworzenia specjalnego kodeksu postępowania nauczycieli, opartego na zasadach etycznych. Pracę nad tymi zagadnieniami podjął między innymi ZNP, który opracowuje
Polityka oświatowa

Wymowne spojrzenie jako metoda wychowawcza w poprawczakach

Rada Ministrów wprowadziła nowe zasady karania nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Rozporządzenie z dn. 22.02.2011 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 248) umknęło uwadze komentatorów, ale jest symptomatyczne dla wszechobowiązującej pedagogii dialogu i tolerancji. Wpisuje się w trend, który ostatnio objawił się wprowadzeniem zakazu karania
Nauczanie

Kodeks etyki nauczycieli

Magdalena Środa opracowywała z ZNP kodeks etyki nauczycieli. Wśród proponowanych przez nią zapisów jest między innymi taki: “Nauczyciel powinien starać się, by uczniowie, wśród których pracuje, przestrzegali zasad wzajemnego szacunku,
top