Nauczanie

Sekret Mistrza

Nauczyciel, który gro czasu spędza na szkolnych korytarzach, wykonując zadania dozorcy wobec dzieci – zużywa swój autorytet. Ciągłe upominanie i wykłócanie się musi prowadzić do obniżenia jego prestiżu. 
Filozofia wychowania

Nauczyciel przyszłości cz.II

Kontynuacja wpisu z 29.09.2010 r. Nauczyciel przyszłości cz. I Pomimo nowoczesnej retoryki model preferowany przez zwolenników bliski jest koncepcjom modernizatorów szkolnictwa w rodzaju Johna Dewey’a. Marc Prensky świadomie czy nie nawiązuje do jego koncepcji i ignoruje klasyczny ideał kształcenia.
Filozofia wychowania Nauczanie

Mistrz i fachowiec

Św. Tomasz z Akwinu definiuje nauczyciela jako czynnego-kontemplatyka, który w odosobnieniu odkrywa prawdę i następnie przekazuje ją swoim uczniom. Gdy jedni prowadzą działalność praktyczną, a drudzy kontemplacyjną (mnisi), on łączy w sobie te dwie funkcje.
top