Akcje informacyjne

List otwarty do ministra Bohdana Zdrojewskiego

Choć temat już trochę przebrzmiały, pozwalam sobie przedrukować “List otwarty do ministra Bohdana Zdrojewskiego”, zamieszczony na stronie Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej. Z Instytutem współpracuję od lat. Jest to chyba najbardziej zasłużona w Polsce instytucja dla krzewienia pedagogiki klasycznej.   Szanowny Panie Ministrze, Zapoznaliśmy się z wynikami naboru programu Wydarzenia artystyczne
top