Akcje informacyjne

Najbliższe plany

Jednym z moich celów jest przełożenie ideałów wychowawczych o. Jacka Woronieckiego na język współczesny, język epoki komputerów. Zdaję sobie sprawę, że różnie to wychodzi, ale wiem również, że próbować trzeba. Pierwszym krokiem w tym kierunku była książka “Wychować człowieka szlachetnego”, drugim blogowanie (ponad 300 tekstów), teraz zaś przyszedł czas na precyzyjne opisanie
top