Jak zwracać się do dzieci, żeby te odpowiednio reagowały na nasze prośby, nakazy i zakazy? O ile osobę dorosłą można łatwiej przekonać , odwołując się do określonych argumentów (choć oczywiście nie jest to regułą), to w przypadku dzieci przekonywanie werbalne może być trudniejsze.

W większym stopniu żyją one w świecie emocji i na ogół idą za pierwszym odruchem.Niemniej, zdając sobie sprawę, że każdy człowiek reaguje na konkretny typ argumentacji, zaproponuję kilka zwrotów, które mogą być pomocne w pracy wychowawczej, zarówno w domu, jak i w szkole.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.