Dzisiaj przedstawiam przesłaną przez dra Mikołaja Krasnodębskiego informację na temat ZESZYTÓW NAUKOWYCH SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN. Zeszyty wydawane są raz w roku, ich redaktorem jest właśnie dr Mikołaj Krasnodębski. Czasopismo utrzymane jest w duchu klasycznej paidei, dlatego zachęcam do zainteresowania się nim. Dariusz Zalewski

Prezentacja Zeszytów Naukowych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna

Cele i założenia

„Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna” są periodykiem naukowym poświęconym teoretycznym i filozoficznym podstawom teorii wychowania. Stanowią zatem wprowadzenie do dyskusji na temat kształtu i charakteru współczesnej pedagogiki, jej związku z filozofią (szczególnie z antropologią i etyką). Są próbą wskazaniem na przedzałożenia filozoficzne, jak się wydaje, od których teoria wychowania nie może uciec. Pozostaje zatem kwestia wyboru tych przedzałożeń. Czy można je przyjąć arbitralnie lub na zasadzie mody? Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy niniejszego periodyku.

W niniejszym periodyku wskazuje się na integralne i realistyczne rozumienie wychowania, które w swoich źródeł poszukuje w klasycznej paidei. Grecka paideia w niezwykły sposób wiązała to, co teoretyczne z tym, co praktyczne, uznając, że te dwie płaszczyzny tworzą jedną, właściwą dla człowieka kulturę. Kultura jest przestrzenią, która wymaga zagospodarowania przez wychowanie. W pedagogicznych Zeszytach Naukowych będzie podejmowana problematyka teoretycznych podstaw wychowania oraz ich praktycznych konsekwencji, które „weryfikują” ów proces. Zapraszam Państwa do współpracy i dyskusji na łamach tego periodyku. Dotychczas ukazały się 4 numery periodyku:

 • „Zeszyty Naukowe – Seria pedagogiczna” 1/2009 (3), ss. 153.
 • „Zeszyty Naukowe – Seria pedagogiczna” 2-3/2010-2011 (5-6), ss. 257.
 • „Zeszyty Naukowe – Seria pedagogiczna” 4/2012 (8), ss. 184.
 • W przygotowaniu jest kolejny numer: 5/2013.

Spis dotychczas opublikowanych rozpraw

 • Mieczysław Gogacz, Wychowanie filozoficzne
 • Mikołaj Krasnodębski, Trzy pedagogiki. Stanisław Gałkowski – Mieczysław Gogacz – Marian Nowak. Próba krytycznego porównania stanowisk
 • Stefan Szary, Filozofia wychowania Józefa Tischnera
 • Teresa Stankiewicz, Spotkanie terapeutyczne według Antoniego Kępińskiego
 • Adrian Drdzeń, Koncepcja „introcepcji wartości” Stefana Kunowskiego jako inspiracji dla współczesnych teorii pedagogicznych
 • Magdalena Mazan, Wychowanie moralne w ujęciu Karola Wojtyły (na podstawie Elementarza etycznego)
 • Christoph Wulf, Wprowadzenie do historyczno-pedagogicznej antropologii (tłum. Mikołaj Krasnodębski)
 • Natalia Losewa, Творческая самореализация субъектов педагогического процесса (Twórcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego)
 • Barbara Kiereś, Problem personalizmu, a pedagogika
 • Jakub Wójcik, Szkoła miejscem wychowania i kształcenia
 • Marek Stankiewicz, Edukacja w Republice Południowej Afryki na przełomie XIX i XX wieku
 • Stefan Szary, Paideia jako arete, czy arete jako paideia? Ideały filozofii starożytnej i arteterapia w malarstwie Vincenta van Gogha
 • Michał Zembrzuski, Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych – wychowanie czy technika?
 • Jakub Wójcik, Acedia jako zagadnienie pedagogiczne
 • Stefan Szary, Paideia w filozofii Sørena Kierkegaarda
 • Natalia Losewa, Daria Gubar, Гуманистические идеи русских и украинских педагогов XIXXX вв. (Humanistyczne idee rosyjskich i ukraińskich pedagogów w XIX i XX w.)
 • Sebastian Taboł, Stan badań nad działalnością naukową Františka Drtiny
 • Sebastian Taboł, Bibliografia prac Františka Drtiny (1861-1925)
 • Marek Stankiewicz, Apartheid oświatowy a Kościół Rzymskokatolicki w RPA
 • Ján Grác, Výchovné pôsobenie rodičovského príkladu ako predmet interdisciplinárnych analiz (Wychowawcze działanie przykładu rodziców jako przedmiot interdyscyplinarnych analiz)
 • Julia Siemińska, Rok 1968 w kulturze jako mit, kod i pokolenie. Inspiracje współczesności

Spis dotychczas opublikowanych recenzji, sprawozdań i tłumaczeń

 • Adrian Drdzeń, M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008.
 • Mikołaj Krasnodębski, Barbara Kiereś, O personalizm w wychowaniu. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009.
 • Teresa Sztorm-Krasnodębska, Mikołaj Krasnodębski, Rodzina przyszłością Europy. Sprawozdanie z sympozjum: Chancen für Familie in Europa – Zeitsouveränität im Ländervergleich. Berlin, 14 maja 2007.
 • Mikołaj Krasnodębski: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009
 • Mikołaj Krasnodębski: S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006
 • Mikołaj Krasnodębski: A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006
 • Mikołaj Krasnodębski, Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej w Łodzi (22-24 listopada 2010)
 • Tomasz z Akwinu, Czy nauczyciel bardziej powinien używać rozumu czy autorytetu? (tłum. Michał Zembrzuski)
 • Izydor z Sewilli, O tych, którzy dobrze nauczają, ale źle żyją (tłum. Michał Zembrzuski)
 • Mikołaj Krasnodębski: Wojciech Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, opracowała A. Szudra, Lublin 2009.
 • Stefan Szary: Mikołaj Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji. Z dr. Mikołajem Krasnodębskim w Polskim Radio w Chicago rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski, Chicago-Warszawa 2011.
 • Marek Jastrzębski: Mikołaj Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011.
 • Étienne Gilson, Etyka szkolnictwa wyższego (tłum. M. Zembrzuski)

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

Tel. (+48) 22 644 07 97

Recenzenci tomów (1-4)

Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Tomasz Rudowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Redakcja i rada naukowa periodyku (dotyczy ostatniego tomu)

REDAKCJA

Dr Mikołaj Krasnodębski

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Natalia Loseva, Państwowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski

Prof. doc. dr hab. Eva Naništová, Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

Mgr Marek Stankiewicz

Dr Teresa Stankiewicz, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Dr hab. Tomasz Rudowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Informacje dodatkowe:

Wkrótce powinna powstać strona www poświęcona Zeszytom.

___________________________________________________________________________________________Zapisz się na newsletter a otrzymasz darmowy raport: Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń oraz artykuł w PDF: 23 wskazówki, jak wydawać polecenia dzieciom


Akceptuję politykę prywatności - Twój e-mail będzie bezpieczny.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej, informacji handlowych w formie mailingów i newslettera wysyłanych przez Firma EK Dariusz Zalewski. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wiadomości.
 


POLECAM MOJE KSIĄŻKI I KURSY AUDIO

form
KSIĄŻKA: Wychować człowieka szlachetnego
form
KSIĄŻKA: Decyduj i walcz!
KSIĄŻKA: Rozumna dyscyplina NOWOŚĆ!!!
KSIĄŻKA: Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice
___________________________________________________________________________
Jak panować nad klasą?
KURS AUDIO: Jak panować nad klasą?
KURS AUDIO: Obżarstwo poskromione
KURS AUDIO: Cud posłuszeństwa
KURS AUDIO: Mocarz zmiany. 
___________________________________________________________________________