Nie ma ogólnej instrukcji do obsługi człowieka. Innymi słowy – nie ma takich procedur postępowania wychowawczego, które obejmie wszystkich. Ludzie to nie produkty AGD, które mają swoje instrukcje obsługi. Ktoś słusznie zauważył, że wychowanie to case study – analiza indywidualnego przypadku.

Oczywiście, istnieją niezmienne cele i zasady, których powinniśmy się trzymać. Punktem wyjścia jest założenie o konieczności uprawy natury ludzkiej poprzez kształtowanie cnót, które są podstawą chrześcijańskiego charakteru i zdobywania świętości.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.