Edukacja klasyczna, wbrew temu co się uważa, jest bardzo przydatna życiowo. Dzięki niej otrzymujemy odpowiedź na najważniejsze pytania, np: jaki jest sens życia i w jaki sposób dążyć do jego urzeczywistnienia? Czy można sobie wyobrazić coś bardziej praktycznego?

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania odpowiednio orientuje życie i daje motywację do działania. Ale nie tylko to.

Wspomniany typ edukacji wyposaża także w wiele innych praktycznych umiejętności.

Dzięki tym umiejętnościom chronimy nasze dziecko przed:

1. … uleganiem propagandzie politycznej

Zrozumienie procesów rządzących historią, znajomość “przepływu idei” plus sprawne i logiczne myślenie, pozwala skutecznie rozpoznać agitatorów politycznych, którzy tylko mącą ludziom w głowach, od polityków, którzy kierują się “dobrem wspólnym” (jeśli oczywiście tacy w ogóle się znajdą) .

2. … podatnością na reklamy

Silny charakter, sprawne dowodzenie sobą, panowanie nad zachciankami, sprawia, że dana osoba tak łatwo nie ulega także propagandzie konsumpcyjnej.

3. …pseudowiedzą

Wykształcenie klasyczne wyposaża w wiedzę sprawdzoną, opartą nie na tym, co przemijalne, co odchodzi wraz z epoką i władcami panującymi nad ośrodkami propagandy i szkolnictwem, ale na tym, co przetrwało próbę czasu. Otwiera tym samym na kulturę, na lepsze rozumienie procesów rządzących historią, duchem ludzkim, ideami. Słowem – otwiera na prawdę, a nie na pseudowiedzę.

4. …analfabetyzmem językowym

Łacina zawiera wiele słów, które weszły do współczesnych języków, głównie romańskich. Jej znajomość sprawia, że nie tylko rozumiemy obco brzmiące słowa w języku polskim, ale także łatwiej jest nam się uczyć nowożytnych języków obcych.

5. … bezrobociem

Tutaj wielu się zdziwi. Uważa się bowiem, że klasyczne wykształcenie jest tylko fanaberią, za którą trzeba będzie płacić bezrobociem. Jednak sprawny i realnie myślący umysł bardzo łatwo dostosuje się do rzeczywistości w kontekście zmieniającego się rynku pracy. Będzie wiedział gdzie szukać nowej wiedzy, jak się dokształcać i przekwalifikowywać zawodowo, bo będzie posiadał ogólne narzędzia, które wykorzysta w tych zadaniach.

6. … brakiem wysławiania i argumentacji

Podstawą klasycznego wykształcenia jest retoryka. Dzięki niej młody człowiek zdobywa umiejętność przemawiania oraz argumentacji w dyskusji. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi się wysłowić, duka jakieś niezrozumiałe słowa, mówi podwórkowym slangiem,

7. … prymitywizmem kulturowym i moralnym

Akcent na wychowanie cnót niemal automatycznie uwalnia od prymitywizmu i wulgarności. Gdy młody człowiek nie będzie kłamał, używał wulgaryzmów, kradł, oszukiwał, zdradzał, będzie automatycznie kimś o kim można powiedzieć, że reprezentuje pewien poziom moralny

8. … bezsensem życia

Zgodnie z tym, o czym wspomniałem na wstępie dziecko odnajdzie odpowiedź na najważniejsze pytania: o Boga, sens życia itd. Są to pytania, które decydują o jakości życia, o motywacji do działania, punktach oparcia i orientujących na drogach życia.