Rozwój duchowy

Wściekli i źli

Istnieje pewna cecha charakteru, która skutecznie niszczy relacje międzyludzkie oraz marnotrawi siły życiowe. W języku potocznym nazywa się to zacietrzewieniem czy zapiekłością.
Wychowanie dziecka

Samowychowanie rodziców, jako element wychowania dzieci

Skuteczne oddziaływanie pedagogiczne wiąże się z posiadaniem autorytetu. Już Arystoteles zauważył, iż uczący się powinien ufać uczącemu. Jeszcze większe znaczenie ma to w przypadku wychowania, gdzie bez właściwych postaw i wzorów moralnych trudno oczekiwać pozytywnych efektów. Punktem wyjścia będzie to, czy sami mamy charakter i potrafimy nad sobą zapanować. Młodzież zwraca uwagę
top