Filozofia wychowania

List polskich katolików do Ojca św. Benedykta XVI

Dziś wyjątkowo publikuję List na pierwszy rzut oka nie związany z problematyką edukacyjną, ale który pośrednio może mieć duży wpływ na funkcjonowanie katolickiego wychowania. Tekst przygotowali reprezentanci różnych grup i środowisk katolickich w Polsce i wysłali do Ojca św. Benedykta XVI w związku z niejasnosciami i trudnosciami w interpretacji niektórych dokumentów Soboru
top