Polityka oświatowa

Czy jestem indoktrynerem?

Z tym zarzutem spotykam się co pewien czas, zwłaszcza w kontekście mojej akcji: „Stop szkolnej indoktrynacji!”. Jego częstotliwość sprawia, że postanowiłem bliżej mu się przyjrzeć. Być może coś rzeczywiście jest na rzeczy? Postmodernistyczna pedagogika (patrz: antypedagogika) zanegowała potrzebę wychowania właśnie z uwagi na niebezpieczeństwo indoktrynacji. Jej przedstawiciele rozumowali mniej więcej tak: jeśli
Wychowanie dziecka

Zbłąkane pokolenie

Agresywni, nieodpowiedzialni, zagubieni. Znakomicie funkcjonują w wirtualnym świecie, gorzej radzą sobie z rzeczywistymi problemami. Więzi z rodziną zastępują im kontakty rówieśnicze. Jaka jest kondycja moralna młodego pokolenia?
Polityka oświatowa

Jeszcze o metodzie M. Montessori

Pod koniec czerwca zamieściłem na tym blogu krytyczny artykuł na temat pedagogiki M. Montessori. W odpowiedzi p. Rafał Szczypka napisał tekst polemicznyna blogu bycrodzicami.pl. W moim przekonaniu argumenty przedstawione przez Polemistę nie naruszyły fundamentów mojej krytycznej oceny omawianego systemu. Do argumentów Pana R. Szczypki odniosłem się w komentarzach. Niemniej, aby uniknąć zarzutu o
top