Polityka oświatowa

Metoda Domana

Otrzymałem pytanie o “metodę Domana”. Próbowałem skontaktować się z osobami, którym ten temat jest bliższy – jednak bez rezultatu. Zebrałem zatem sam informacje dotyczące metody Domana i na ich podstawie (pod koniec niniejszego artykułu) przedstawiłem kilka własnych refleksji na jej temat. Glenn Doman jest z wykształcenia fizjoterapeutą. Jego współpraca z neurochirurgiem Templeyem Fayem
top