Cnoty

Łagodność a gniew

Cnota łagodności jest pokrewna umiarkowaniu. Polega na umiejętności panowania nad uczuciem gniewu i roztropnym kierowaniu nim zgodnie ze wskazówkami rozumu i woli. Gniew jest opanowany. 
top