Wychowanie dziecka

Edukacja domowa a pedagogiczne nowinkarstwo

Dosyć powszechnie uznaje się edukację domową za domenę ludzi prawicy. Choć ten typ nauczania popularny jest również wśród osób o  mentalności lewicowej czy liberalnej (niekiedy zwanej “pragmatyczną”). W tej wersji szkoła to bastion konserwatyzmu i patriarchatu (lewicowcy) lub edukacyjnego zacofania (liberalni-pragmatycy). Dawniej, skrajni komuniści uważali ją za pozostałość burżuazyjnego świata. Tutaj raczej
Wychowanie dziecka

Rodzeństwo a porównywanie

Zasada unikania porównywania z rodzeństwem uchodzi niemal za niepodważalny dogmat wychowawczy. Zwracają nań uwagę współcześni pedagodzy, ale i w starszych podręcznikach można ją spotkać. Słowem – stwierdzenie mamy czy taty w rodzaju: „Twój brat dobrze się uczy, jest grzeczny, a z Tobą są same kłopoty!”, jest w tym kontekście wysoce niestosowne.
Nauczanie

Klasyczne nauczanie: domowe czy szkolne?

Czy można postawić tezę, że edukacja domowa bardziej odpowiada klasycznemu duchowi nauczania, niż kształcenie zbiorowe na terenie szkoły? Innymi słowy: czy dopuszczalna jest alternatywa wedle której nauczanie domowe będzie kwalifikowane jako prawicowe, a szkolne jako lewicowe?
Polityka oświatowa

Edukacja domowa a polityczna poprawność

W dyskusjach na temat edukacji domowej często pada argument, jakoby dzieci  źle uspołeczniały się pobierając naukę w domu.  Jednak używając sformułowania “uspołecznienie”  uczestnicy sporu mówią o dwóch róznych rzeczach. Sprawa zasadnicza:  mitem jest, jakoby  dzieci uczące się w domu nie podlegały socjalizacji. Wszak spotykają się z kolegami z podwórka, znajomymi, chodzą na treningi do
Ciekawostki

Edukacja domowa na świecie

Edukacja domowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w tym względzie nowe uregulowania, które uściślają przepisy i likwidują dowolność ich interpretacji przez urzędników. A oto jak wygląda stan prawny odnośnie możliwości kształcenia dzieci w różnych krajach świata (za:Education and Entertainment). Można wyróżnić trzy grupy państw: ▶ KLASYCZNE WYCHOWANIE W
Uncategorized

Edukacja domowa szansą dla rodziców

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty oprócz szeroko dyskutowanej reformy obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego wprowadza między innymi zmiany w dostępie do edukacji domowej. Zwolennicy tej formy kształcenia wiele sobie obiecują po zmianach. Czy słusznie? Nauczanie dzieci w rodzinnym domu jest konsekwencją ideologizacji i zasadniczo kryzysu szkoły współczesnej. Wielu świadomych rodziców, chcąc zapobiec
top