Świętość jest ostatecznym celem chrześcijańskiego wychowania. Thomas Lickona – profesor z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku zaproponował 5 działań wychowawczych, które sprzyjają budowaniu katolickiego charakteru.

Te bardzo mądre wskazówki należą do tych, o których teoretycznie wiemy, ale które pozostają gdzieś w podświadomości i nie zawsze są stosowane. Przypomnijmy je sobie i zastosujmy w praktyce:

1. Budowanie relacji miłości

Amerykański Profesor zwraca uwagę na rzecz podstawową, czyli praktykowanie właściwie pojętej miłości rodzicielskiej. Miłość powinna być okazywana we wzajemnej komunikacji, a także powinna wyrażać się poprzez poświęcenie dla dzieci.

2. Moc dobrego przykładu

Nie chodzi tylko o własny przykład. To oczywiste, że nie może być zasadniczej sprzeczności w działaniach wychowawczych. Ale Lickona zwraca także uwagę na konieczność dostarczania dobrego przykładu poprzez selekcję książek czy filmów.

3. Nauczanie bezpośrednie

To prawda: słowa uczą, a przykłady pociągają. Ale i o słowach nie można zapominać. Trzeba dzieci nauczać jak mają się zachowywać, ale również w rozmowach nauczać prawd wiary oraz uzasadniać katolicki punkt widzenia w różnych sprawach.

4. Mądre sparwowanie władzy

Nie pozostawać na poziomie słów, ale jasno określić co jest dobre, a co złe. Dyscyplinowanie powinno być mądre – bez zapiekłości i nieodpowiedzialnego gniewu. Trzeba zachować czujność i uważać czy dziecko nie schodzi na złą drogę.

5. Zapewnić autentyczne doświadczenia wiary

I wreszcie element, o którym często zapominamy: autentyczne przeżycie religijne. Zaprowadźmy na Mszę Trydencką, pójdźmy razem na pielgrzymkę czy na inne ważne wydarzenia religijne (np. przyjazd Papieża). Może któreś z tych wydarzeń będzie tym przełomowym w życiu naszego dziecka.

Na podstawie: THOMAS LICKONA, Building Catholic Character: 5 Things Parents Can Do, za: http://www.catholiceducation.org