Cnoty

Stosowanie wiedzy w praktyce

Wychowanie cnót polega – w wielkim uproszczeniu – na “przyzwyczajaniu do postępowania zgodnego z prawem” (o. Jacek Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 2013, s. 421). W tym artykule
top