Nauczanie

Krytycznie o metodach aktywnych

Czym różnią się metody aktywne od tradycyjnie stosowanych  nauczaniu? W edukacji klasycznej dominował schemat oparty na dwóch stałych filarach. Najpierw przekazywano uczniowi konkretną wiedzę. Następowało to bezpośrednio przez nauczyciela (np. wykład) lub pośrednio
Nauczanie
scholastyka

Trivium a ludzkie poznanie

Przypomnijmy – na trivium składa się okres gramatyczny polegający na poznawaniu nowego słownictwa, zasad pisowni, fleksji. Na drugim etapie (dialektyki) – zdobytą wiedzę łączy się w logiczną całość. Wreszcie na
Filozofia wychowania Nauczanie

Mistrz i fachowiec

Św. Tomasz z Akwinu definiuje nauczyciela jako czynnego-kontemplatyka, który w odosobnieniu odkrywa prawdę i następnie przekazuje ją swoim uczniom. Gdy jedni prowadzą działalność praktyczną, a drudzy kontemplacyjną (mnisi), on łączy w sobie te dwie funkcje.
Nauczanie

Klasyczne nauczanie: domowe czy szkolne?

Czy można postawić tezę, że edukacja domowa bardziej odpowiada klasycznemu duchowi nauczania, niż kształcenie zbiorowe na terenie szkoły? Innymi słowy: czy dopuszczalna jest alternatywa wedle której nauczanie domowe będzie kwalifikowane jako prawicowe, a szkolne jako lewicowe?
Nauczanie

Anglicy wracają do łaciny

Brytyjscy eksperci apelują o umieszczenie przedmiotów klasycznych w programach szkół publicznych. Badacze z organizacji Friends of Latin, twierdzą, że uczniowie, którzy uczą się łaciny i starożytnej greki mają lepsze umiejętności analityczne – informuje internetowy serwis magazynu TELEGRAF.
Nauczanie

Autorytet nauczyciela

Pedagog w swojej pracy tradycyjnie wspierał się na dwóch filarach. Jednym z nich była wiedza, mądrość i nienaganna postawa moralna (budująca autorytet nauczyciela), drugim – środki przymusu, które miał do dyspozycji. Klasyczna pedagogika nie łudziła się
top