Polityka oświatowa

Badania PISA, czyli „sukces” polskiej oświaty

Ogłoszono wyniki badań nad poziomem nauczania w poszczególnych państwach w 2009 roku. Badania przeprowadzone zostały przez organizację działającą pod nazwą PISA (Programme for International Student Assessment),a wspieraną przez OECD. Jeśli wczytamy się w komentarze prasowe, to okazuje się, że “jest dobrze”. Wyniki są o “wiele lepsze”, niż w poprzedniej edycji. Słowem –
top