1.Korzystanie z serwisu Edukacja Klasyczna w XXI wieku wiąże się z akceptacją zapisów niniejszej Polityki Prywatności.

2. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Jednak zmiany nie obejmują jednej podstawowej zasady: dane personalne podane przez subskrybentów nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Każdego subskrybenta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

4. W trakcie korzystania z serwisu możesz być poproszony o podanie swoich danych osobowych, które są niezbędne do zapisania się na listy subskrypcyjne. Uwaga! Listy mają własne polityki prywatności.

5. Subskrybenci list będą otrzymywali powiadomienia o ważnych inicjatywach związanych z upowszechnianiem edukacji klasycznej: wykładach, szkoleniach, sympozjach, wydawnictwach książkowych, ciekawych artykułach itp.

6. Właściciel serwisu Edukacja Klasyczna w XXI wieku zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zgodziły się z Polityką Prywatności listy subskrypcyjnej. Wśród nich mogą być także reklamy.

7. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji klikając odpowiedni link u dołu danej wiadomości lub wysyłając e-maila z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

8. Strona oferuje produkty na zasadzie reklamy, lecz ich sprzedaż ma miejsce na stronach odsyłających, które posiadają swoją politykę prywatności i regulamin.
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2012 r.