Przedstawiam rozmowę ze Stanisławem Papieżem, prezesem Stowarzyszenia Fides et Ratio w Krakowie. Stowarzyszenie zajmuje się między innymi popularyzacją myśli św. Tomasza z Akwinu.

Dariusz Zalewski: Jaka jest główna idea kierowanego przez Pana Stowarzyszenia?

Stanisław Papież: Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie prowadzi od 1997 roku działalność edukacyjno-kulturową, medialną i społeczną wyrażaną w wielu niekonwencjonalnych formach. Inspirację czerpiemy z oryginalnej myśli wielkiego realisty wszech czasów św. Tomasza z Akwinu, który mistrzowsko nakreślił kierunek ludzkiego poznania w opisie i odkrywaniu świata.

Nasz projekt Fides et Ratio obejmuje szerokie spektrum spraw ważnych dla aktywnego i celowego życia. W dzisiejszych niełatwych czasach szukamy prawdziwych rozstrzygnięć w oparciu o wiarę szukającą zrozumienia i rozumu opartego o wiarę. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Staramy się wiec szukać dobrej teorii i łączyć ją z działaniem.

Czy działalność edukacyjna jest ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenie?

S. P.: Działania zakreślone w naszym projekcie obejmują różne formy aktywności. W ramach Stowarzyszenia powołaliśmy na przykład “Forum Obrony Życia”, w którym współdzialamy z osobami i ruchami broniącymi dzieci nienarodzonych. Prowadzimy też program cultura animi (“uprawa ludzkiej duszy”) – gdzie ukazujemy piekno kultury polskiej w zakresach, które dzisiaj pomijają media głównego nurtu; ukazujemy twórców i dorobek prawdziwych dzieł kulturotwórczych. Do tego projektu zapraszamy pisarzy, twórców, aktorów, dziennikarzy, duchownych.

Areopag Fides et Ratio, to setki już wykładów, konferencji i prelekcji, ukazujących różne problemy społeczne, religijne i polityczne. W jego ramach działa od ponad 2 lat Wszechnica Narodowa otwarte forum dla popularyzacji wszelkich nauk wolnych od cenzury politycznej poprawności. Forum dyskusji i twórczych inspiracji, w których pochylamy się nad ważnymi problemami naszego narodu, Kościoła i świata. W jego ramach rozwiewamy rózne wątpliwości i mnożymy nowe.

Jaką tematykę podejmujecie na waszych spotkaniach?

S. P.: Nasz projekt obejmuje następujące zagadnienia: “Paideia” – wokół edukacji – o narodowe odrodzenie szkoły polskiej; “Tradition” – Łacińska Tradycja – powrót do zyciodajnych korzeni; “Źródło i skarbiec”, czyli co nam mówią Doktorzy Kościoła?; “Tomisticum”, św. Tomasz z Akwinu – przewodnik w drodze (czytanie i komentowanie dzieł Akwinaty); “Dziedziniec pogan”, elementy apologetyki – obrona wiary z uzasadnieniem jej podstaw; “Christus vincit” – O Powszechnym Panowaniu Chrystusa Króla; “dystrybucjonizm”, nowa ekonamia – trzecią drogą jest rozsądek, “Novus Ordo Sceclorum” problematyka tzw. Nowego Porządku Świata ( NWO) i globalizmu oraz “Polityka Narodowa” – zagadnienia wpływu myśli narodowej na życie publiczne.

Czy zagadnienia pedagogiczne, szczególnie w kontekście powrotu do tradycyjnej, katolickiej paidei, znajdują zainteresowanie wśród słuchaczy? Słowem – czy pedagogika jest ważnym elementem tych debat?

S. P.: Pedagogika perennis bywa coraz częściej postrzegana jako realna alternatywa dla wciąż zmieniających się “reform” w systemie edukacji. Dla niektórych osób jest to nowe, dotychczas nieznane odkrycie. W gąszczu eksperymentów edukacyjnych coraz wiecej osób dostrzega, że  katolicka paideia stanowi spójną ofertę kształtującą człowieka jako człowieka.

W organizowanych przez nasze Stowarzyszenie konferencjach służacych naprawie polskiej szkoły, uczestniczyli wybitny znawcy problemu, głównie reprezntujacych szkołę o. prof. M. A. Krąpca. Staramy sie odkrywać w debatach prawdę, że pedagogika jest jednym z najważniejszych odkryć Chrześcijaństwa i chcemy, aby ta wiedza w coraz wiekszym stopniu trafiała “pod strzechy” . Potrzebna jest ona nie tylko rodzicom i nauczycielom, ale każdemu człowiekowi, bo każdy z nas jest powołany w różnym stopniu do bycia pedagogiem.

Czasem, jak mówimy, że są głownie dwa kierunki w pedagogice, które aktualizują człowieka jako człowieka, czyli: filozofia i teologia, to po pierwszym szoku, wywołanym wskutek dominujacej natarczywej edukacji liberalnej – nastepuje zrozumienie prawdy, że nauczanie musi mieć solidny fundament. Najlepiej, jak jest oparty o podstawową formację intelektualną, jaką uzyskujemy u Tomasza z Akwinu i kontynuatorów Jego myśli.

Słyszałem, że macie dosyć ambitne plany telewizyjne. Może Pan to rozwinąć.

S. P.: Ważnym segmentem naszej dzialalności są media audio-wizualne. Dotychczas powołaliśmy ==> 4 kanały TV internetowejW najbliższym czasie planujemy powołanie zespołu telewizyjnego dla realizacji projektu pod nazwą “TV Polonitas” oraz warsztaty dziennikarskie. W świecie, w którym dominuje przewaga obrazu nad słowem, odpowiedzialność za dobry przekaz treści spoczywa na każdym z nas. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich pasjonatów, którzy posługują się kamerą, sprawnym aparatem fotograficznym czy innym sprzętem do tworzenia z nami Telewizji społecznej, w której ukazywane będzie wszystko to, co dobrego i złego dzieje sie w Polsce. Chcemy przekonać, że warto to robić, aby coraz więcej osób miało mozliwość odwócić wzrok od “bestii” telewizyjnej i poprzez prawdziwościowy obraz wracać stopniowo do odkrycia pierwszeństwa Słowa nad dominującym zalewem telewizyjnych obrazków.

Korzystając z okazji zapraszam wszytkich chetnych do współdziałania z nami:
kontakt: Stpapiez@gmail.com tel 12/ 266-56-36 ( wieczorem)
Portal internetowy Stowarzyszenia ==>Fides et Ratio.
Dziękuję za rozmowę.