Ks. Walenty Gadowski  (1861-1956) był znanym katechetą, redaktorem “Dwutygodnika Katechetyczno Duszpasterskiego”, a także świetnym teoretykiem i praktykiem wychowania. W książce “Podręcznik psychologii wychowawczej” opisuje między innymi sposób formowania cnoty u ucznia. Przy czym cnotę rozumie, jako “wprawę i pociąg świadomy do chcenia i czynienia dobrego” .

Ks. Gadowski proponuje najpierw wypracowanie takiej sprawności, która odpowiada wrodzonym zdolnościom i skłonnościom dziecka, a dopiero wokół niej zachęca do budowania następnych.

Sam proces formowania sprawności moralnej według wspomnianego Autora wygląda następująco:

1) kształtowanie dobrych przyzwyczajeń, czyli nakłanianie dziecka do powtarzalnych zachowań,

2) uczenie zasad moralnych – formowanie sumienia,

3) zachęcanie do świadomego wykonywania dobrych czynów – aż do uformowania cnoty.

Myślę, że w odniesieniu do młodzieży wymienione czynności w dużym stopniu nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają. Niemniej w przypadku małych dzieci taka chronologia postępowania wydaje się być o wiele bardziej prawdopodobna.

Działania te są wzmacniane poprzez:

4) dobrą spowiedź (rady spowiednika) i codzienny rachunek sumienia,

5) bieżące pouczenia wychowawcy,

6) przykład wychowawcy,

7) pozwolenia i zakazy wykonywania określonych zachowań (w sytuacji gdy uczeń pyta wychowawcę co ma robić?),

8 życzliwą radę (gdy nie pyta co ma robić i powoli odsuwa się od obowiązków),

9) jasne wyrażenie życzenia co powinien robić.

Gdy to nie pomaga stosujemy:

10) zachęty i przestrogi,

11) pobudki religijne,

12) pobudki patriotyczne,

13) stopniowanie kar,

14) formalny nakaz lub zakaz danego działania,

15) nadzór (wykonania nakazu lub zakazu).

Książka ukazała się już 84 lata temu, ale jej wskazania  wydają się wciąż aktualne.  Można mieć tylko wątpliwości czy w niektórych przypadkach pobudki patriotyczne bądź religijne będą ważne dla uczniów, wychowanych w rodzinach, w których miłość do ojczyzny i wiara nie są odpowiednio pielęgnowane.

Na podstawie: ks. W. Gadowski, Podręcznik psychologii wychowawczej, Tarnów 1926 (pisownia uwspółcześniona).

Fotografia: Wikipedia


 

Pobierz bezpłatny Raport:

Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń                                      

Chcę zapisać się do newslettera, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Dariusza Zalewskiego, który jest administratorem danych osobowych. Ze szczegółami usługi i danymi adresowymi administratora zapoznałem się w Polityce Prywatności.

POLECAM MOJE KSIĄŻKI I KURSY AUDIO

form
KSIĄŻKA: Wychować człowieka szlachetnego
form
KSIĄŻKA: Decyduj i walcz!
KSIĄŻKA: Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice
___________________________________________________________________________
Jak panować nad klasą?
KURS AUDIO: Jak panować nad klasą?
KURS AUDIO: Obżarstwo poskromione NOWOŚĆ!
KURS AUDIO: Cud posłuszeństwa
KURS AUDIO: Mocarz zmiany. 
___________________________________________________________________________