Recenzje Wychowanie dziecka
W. Jaeger Paideia

Pedagogika personalistyczna

Książka księdza Marka Dziewieckiego: “Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce” (Kraków 2003 r.), stanowi ciekawą propozycję dla rodziców i nauczycieli przejętych kryzysem współczesnej pedagogiki i nieefektywnością lansowanych aktualnie teorii wychowania.
top