Wychowanie dziecka

Znak młodzieńczego buntu

Młodzieńczy bunt rozpoznaje się między innymi po zadawaniu pytań. Brzmi to trochę paradoksalnie. Ale tu nie chodzi o sytuacje związane ze zdobywaniem wiedzy. Przypuśćmy, że dziecko popełniło jakieś wykroczenie przeciwko zasadom życia domowego lub szkolnego.
Kursy i eBooki

Najważniejsze pytanie

Czasami otrzymuję listy, w których Czytelnicy zwracają mi uwagę, iż powinienem pisać więcej, jak konkretnie wychowywać dzieci. W przypadku pedagogiki takie postulaty są jak najbardziej uzasadnione. Jest ona bowiem nauką praktyczną. Nie poznaje przyczyn ludzkich zachowań, nie wyznacza celów – ona je realizuje. “Biedna” paideia jest tylko… wykonawcą zadań wyznaczonych przez inne
Polityka oświatowa

Wymowne spojrzenie jako metoda wychowawcza w poprawczakach

Rada Ministrów wprowadziła nowe zasady karania nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Rozporządzenie z dn. 22.02.2011 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 248) umknęło uwadze komentatorów, ale jest symptomatyczne dla wszechobowiązującej pedagogii dialogu i tolerancji. Wpisuje się w trend, który ostatnio objawił się wprowadzeniem zakazu karania
Akcje informacyjne

List otwarty do ministra Bohdana Zdrojewskiego

Choć temat już trochę przebrzmiały, pozwalam sobie przedrukować “List otwarty do ministra Bohdana Zdrojewskiego”, zamieszczony na stronie Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej. Z Instytutem współpracuję od lat. Jest to chyba najbardziej zasłużona w Polsce instytucja dla krzewienia pedagogiki klasycznej.   Szanowny Panie Ministrze, Zapoznaliśmy się z wynikami naboru programu Wydarzenia artystyczne
top