Dowódca wojskowy jak mało kto angażuje się emocjonalnie w bitwę, ale jednocześnie to zaangażowanie wcale nie przeszkadza mu w wydawaniu trafnych, logicznych rozkazów – zauważa o. Józef M. Bocheński (Wspomnienia, Kraków 1994).

Dosyć powszechnie panuje jednak przekonanie, że uczucia przeszkadzają w jasnej ocenie sytuacji.

Każdy wie, że zakochana dziewczyna nie dostrzega ewidentnych wad swego wybranka. Sytuacja dowódcy jest do pewnego stopnia analogiczna. Co prawda mamy do czynienia z innym rodzajem uczuć, ale tym razem nie przeszkadzają one w sprawnym myśleniu i ocenie sytuacji.

Jak to zatem właściwie jest: czy uczucia i generalnie różne stany emocjonalne sprzyjają logicznemu myśleniu, czy wręcz przeciwnie – nie służą mu?

Tekst ten po przeredagowaniu i uzupełnieniu wszedł do szkolenia: ==>„FORMUŁA NADZIEI”

_____________________________

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________