W ramach serii wydawniczej „Filozofia i pedagogika” ukazał się IX tom, który nosi tytuł: „Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu”. Redaktorem serii jest dr hab. Andrzej Murzyn prof UŚ, zaś tego konkretnego tomu dr Mikołaj Krasnodębski Jest to wyjątkowa praca, która wprowadza Czytelników w pedagogiczną myśl tomistyczną.

unnamed

Różne tomizmy

Przybliża ona od strony naukowej problematykę, którą staram się od kilku lat w wersji popularnej upowszechniać na stronie Edukacja-Klasyczna.PL. Dzięki wspomnianej książce zagadnienia związane z problematyką „tomizmu w wychowaniu” zostały uporządkowane i usystematyzowane.

We wstępie redakcyjnym napisanym przez dr Mikołaja Krasnodębskiego czytamy: „W Myśli pedagogicznej neoscholastyki i neotomizmu zostały omówione poglądy J. Woronieckiego (1878-1949), K. Michalskiego (1879-1947), M. Klepacza (1893-1967), F. W. Bednarskiego (1911-2006), S. Swieżawskiego (1907-2004), M. A. Krąpca (1921-2008) oraz M. Gogacza (ur. 1926). W tomie poruszono również kwestie polemik pomiędzy J. Tichnerem (1931-2000) a tomistami oraz problematykę uprawy intelektu i cnót woli.”

Dr Mikołaj Krasnodębski klasyfikuje różne współczesne typy tomizmu i ich wpływ na pedagogikę. Pisze m.in. o tomizmie tradycyjnym (np. J. Woroniecki), konsekwentnym (M. Gogacz) czy egzystencjalnym (M. Krąpiec). Na poziomie naukowym istnieją między nimi pewne różnice, które w samej praktyce wychowawczej w zasadzie rzadko są uwidaczniają.

13 błędów

Nie sposób odnieść się do wszystkich ciekawych kwestii poruszonych w tym tomie. Moją uwagę przykuła pewna informacja podana przez Redaktora wydania, który zauważył, iż o. Jacek Woroniecki wytknął aż 13 błędów pedagogiki współczesnej, są to: „zredukowanie wychowania do wykształcenia; idealizm, intelektualizm moralny, subiektywizm, partykularyzm poznawczy, probabilizm, indywidualizm, sentymentalizm, naturalizm, liberalizm, fideizm, mechanicyzm i materializm”.

Błędów, jak widać, współczesna pedagogika ma wiele, o czym warto pamiętać przy wyborze lektur dotyczących wychowania dzieci.

Przyznam, że omawiany tom obudził we mnie ponownie zainteresowania filozofią i teologią, czyli moimi ulubionymi naukami, które ostatnio nieco zaniedbałem.

Namawiam wszystkich zainteresowanych poruszaną tu tematyką do nabycia książki, która z całą pewnością zainspiruje każdego Czytelnika do bardziej owocnej pracy wychowawczej.

Spis treści:

Andrzej Murzyn – Słowa od redaktora serii
Mikołaj Krasnodębski – Wstęp
Mikołaj Krasnodębski – Polska paideia neoscholastyczna i neotomistyczna
Anna Szudra-Barszcz – Wychowanie jako przyzwyczajenie do dobra. O Jacka Woronieckiego koncepcji sprawności moralnych
Izabella Andrzejuk – Educatio ets continua creatio. Problematyka wychowania i jego podstaw w ujęciu Konstantego Michalskiego
Karolina Zielińska – Kowalczyk, Artur Andrzejuk – Myśl i działalność pedagogiczna Michała Klepacza. Zarys problematyki
Tomasz Bek, Artur Andrzejuk – Antropologiczne podstawy filozofii wychowania F. W. Bednarskiego
Bogdan Bernat – Wychowanie historyka i historyka filozofii w ujęciu S. Swieżawskiego. Refleksje w oparciu o „Zagadnienie historii filozofii”
Andrzej Maryniarczyk – Rola filozofii w edukacji w ujęciu M. A. Krąpca
Michał Zembrzuski – Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich (J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz)
Dawid Pełka – Cnoty woli na tle zasad pedagogiki Mieczysława Gogacza
Stefan Szary – Paideia w kontekście filozoficznej polemiki J. Tischnera z tomizmem
Mikołaj Krasnodębski – Zakończenie
Nota o autorach

MYŚL PEDAGOGICZNA NEOSCHOLASTYKI I NEOTOMIZMU, Wyd. SWPR, Warszawa 2014, ss. 258

Do nabycia pod adresem: http://www.swpr.edu.pl/wydawnictwo pozycja 48

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________

Dołącz do NEWSLETTERA i pobierz darmowy ebook

_______________________________________________________________