W przyszłym tygodniu ruszam z kampanią informacyjną, której celem będzie upowszechnienie idei wychowania opartego na kształtowaniu cnót.

Przygotowałem specjalne materiały, które zamierzam rozprowadzać w trakcie Akcji.

triviumZastanawiam się jeszcze nad jej hasłem: „Czas na kontrrewolucję w wychowaniu!”, czy: „Czas wychować człowieka szlachetnego”?

A może jeszcze coś innego…

To drugie hasło jest tytułem mojej książki (e-booka), którą będę rozprowadzał w ramach wspomnianej kampanii informacyjnej.

Po wysłaniu propozycji haseł do Subskrybentów Biuletynu Klasycznego otrzymałem wiele ciekawych listów. Część z Czytelników opowiada się za „kontrrewolucją”, część zaś jest jej zdecydowanie przeciwna.

Czekam zatem na nowe sugestie.

Akcję zamierzam przeprowadzić głównie wśród Czytelników bloga,
Subskrybentów listy mailingowej oraz na Facebooku.

Bardzo proszę o pomoc w dotarciu do jak największej rzeszy Czytelników.
Wykorzystajmy potencjał,  jaki daje Internet do promocji idei kształtowania cnót!

Szczegóły przedstawię w najbliższy poniedziałek.

P.S. Jeśli jeszcze nie zapisałeś/aś się do mojego Biuletynu zapraszam tutaj

—> http://biuletyn.edukacja-klasyczna.pl/