Eutrapelia, to „umiejętność dobrej zabawy”. Pierwotnie ograniczała się do sfery mowy i była elementem ogłady towarzyskiej. Dotyczyła na przykład umiejętności konwersacji i bawienia innych rozmową. W szerszym znaczeniu oznacza umiejętność zabawy w ogóle , która z jednej strony nie popada w grubiaństwo, wulgarność, a z drugiej – ponuractwo.

Innymi słowy – jest lotnością umysłu, wyczuciem sytuacji, zdolnością szybkiego puentowania, co niewątpliwie ma związek z wykształceniem umysłowym, uzdolnieniami intelektualnymi i roztropnością.

Podstawą będzie właściwie uformowany kręgosłup moralny i dlatego cnoty, które pozornie nie formują umiejętności „dobrej zabawy”, pośrednio również mają na nią wpływ.

Umiarkowanie a eutrapelia

szkolaTowarzyskość wiąże się ze wspólnym biesiadowaniem, słuchaniem muzyki itp. W tym kontekście istotne mogą być takie sprawności, jak: umiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz czystość.

Jak to działa? Przykładowo pijaństwo może negatywnie wpływać na zabawę, doprowadzając do kłótni (wiadomo, jak zachowuje się człowiek, który ma „słabą głowę”). Gdy zaś alkohol połączy się (pisząc najogólniej) z nieuporządkowaniem w sferze płciowej, „impreza” staje się wulgarna i prymitywna. Trudno przypuszczać, aby miała wtedy coś wspólnego z klasycznie rozumianą eutrapelią.

Wśród cnót pokrewnych umiarkowaniu ważna jest również łagodność, opanowująca gniew. Nie trzymanie nerwów na wodzy prowadzi do „zgrzytów” i konfliktów towarzyskich.

Wpływ pozostałych cnót

Istotny wpływ na dobrą zabawę mają cnoty społeczne z „rodziny” sprawiedliwości. Cnoty pokrewne umiarkowaniu działają w innym obszarze, niż: szacunek, grzeczność, wdzięczność, prawdomówność, hojność.

O ile pijaństwo niszczy zabawę, pociągając ją w stronę prymitywnych odruchów, to brak szacunku, grzeczności, osłabia ją w każdej sytuacji i alkohol nie ma tu już nic do rzeczy.

Z cnót pokrewnych męstwu pewne znaczenie ma odwaga cywilna. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy zabawa przybiera złe formy i trzeba mieć własne zdanie, aby sprzeciwić się gustowi grupy. Nie zawsze jest to łatwe.

Powtórzmy za zakończenie: posiadając wspomniane sprawności nikt automatycznie nie nabywa umiejętność konwersacji i dowcipu. Niemniej między cnotami istnieją głębokie związki, dlatego formowanie wymienionych cnót ugruntowuje eutrapelię.

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________

Dołącz do NEWSLETTERA i pobierz darmowy ebook

_______________________________________________________________