Roztropność nazywana jest „woźnicą cnót”. Pomaga w dokonywaniu dobrych wyborów w różnych sytuacjach życiowych. Błędne decyzje, a szczególnie ich konsekwencje, człowiek przeżywa boleśnie i zmuszony jest je odpokutować.

O roztropności pisze profesor Augustine Institute w Denver, Edward P. SRI w artykule „Sztuka Życia: Trzy kroki roztropności” (za: Catholic Education ).

Artykuł napisany jest po amerykańsku, czyli bardzo praktycznie. Autor nie zajmuje się wszystkimi etapami roztropności (można się domyślać, że jest to pierwsza część tekstu poświęconego tej problematyce), lecz jej pierwszym etapem – namysłem, a przede wszystkim  niuansom związanym z poszukiwaniem informacji przed ostatecznym podjęciem decyzji.

Jest to fragment tekstu, który wszedł do książki →  Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru