Praca nad sobą
a co mi tam

A co mi tam

“A co mi tam… Niech się dzieje, co ma się dziać” – postawa zawarta w tych słowach pojawia się, gdy przestaje nam zależeć na czymś, co dotychczas było dla nas
Cnoty

Stosowanie wiedzy w praktyce

Wychowanie cnót polega – w wielkim uproszczeniu – na “przyzwyczajaniu do postępowania zgodnego z prawem” (o. Jacek Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 2013, s. 421). W tym artykule
top