Prokrastynacja to chorobliwe odkładanie obowiązków na później, na jutro (łać. cras). Termin ten zrobił ostatnio karierę, zastępując… lenistwo.

Teraz już nie jesteśmy leniwi, ale chorujemy na prokrastynację. Prawda, że brzmi i wygląda lepiej. Użycie terminu “choroba” nie jest wcale przesadą, gdyż mówi się już o zaburzeniu psychicznym w kontekście prokrastynacji.

W literaturze moralno-duchowej opisywana przypadłość znana jest jako jeden z przejawów lenistwa, które określano zazwyczaj łacińskim terminem segnities (chodziło o niechęć do trudu przed wysiłkiem). Powiązana z “klasycznym” lenistwem była też acedia, która odnosiła się jednak do utraty wiary we wcześniej obrany cel (zniechęceniu do jego realizacji).

Jest to fragment tekstu, który wszedł do książki →  Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru