Współczesne systemy edukacyjne skonstruowane są tak, aby wstępujące pokolenia kształcić w duchu nowego poddaństwa. Robi się to pod osłoną demokratyczno-liberalnej frazeologii, skutecznie znieczulając końcowy efekt. Większość ofiar nie zdaje sobie sprawy z mechanizmów zniewalania w jakich dorasta.

Odzyskanie oświaty spod wpływu tych doktrynerów wydaje się jednym z największych wyzwań polityczno-kulturowych przed jakimi stoi naród w XXI wieku.

Rozpoczynam cykl w którym przedstawię swoje poglądy w tym zakresie. Proszę je traktować jako wstęp do dyskusji, a nie jako zamknięty i gotowy projekt. Na pierwszy ogień idą relacje między kształceniem ogólnym i zawodowym.

 Priorytet nauczania ogólnego

Klasyczny model edukacji powinien uwzględniać konieczność priorytet nauczania ogólnego (mądrościowego) nad zawodowym. Uświadomienie rodzicom, iż najpewniejszym kapitałem na przyszłość jest zdobycie przez ich pociechy sprawności intelektualnej, którą od wieków nazywano po prostu mądrością, wydaje się być tu głównym celem.

Formacja klasyczna pozwala uchwycić prawdziwy sens ludzkiej egzystencji, dając głębsze zrozumienie procesów rządzących życiem społecznym i indywidualnym, jednocześnie chroniąc przed manipulacją ze strony polityków.

>Na wstępnych etapach edukacji trzeba konsekwentnie zapoznawać dzieci z wiedzą ogólną, dającą szerszą perspektywę w spojrzeniu na rzeczywistość. W praktyce sprowadza się to do zwiększenia nacisku na przedmioty, takie jak: język polski, historia, religia katolicka, filozofia klasyczna i nauczania ich z uwzględnieniem zasad sprawdzonego modelu trivium. Warto też w większym zakresie powrócić do klas o profilu klasycznym: z łaciną, greką, kulturą antyczną itp.

Miejsce kształcenia zawodowego

Niestety powiela się dziś argument o nadrzędności kształcenia zawodowego. Nie negując potrzeby edukacji specjalistycznej, należy jednak dążyć do powstrzymania wszelkich tendencji zmierzających do przenoszenia na poziom podstawowy i średni przedmiotów o charakterze zawodowym.

Oczywiście celem nie jest całkowite pozbawienie młodych ludzi nauki zawodu na etapie średnim, niemniej muszą być powstrzymane trendy zmierzające do obniżenia ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nadmierne nasycanie programów edukacyjnych treściami praktycznymi, wtedy gdy trzeba kształcić ogólnie.

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________

Dołącz do NEWSLETTERA i pobierz darmowy ebook

_______________________________________________________________