Ks. Walenty Gadowski  (1861-1956) był znanym katechetą, redaktorem „Dwutygodnika Katechetyczno Duszpasterskiego”, a także świetnym teoretykiem i praktykiem wychowania. W książce „Podręcznik psychologii wychowawczej” opisuje między innymi sposób formowania cnoty u ucznia. Przy czym cnotę rozumie, jako „wprawę i pociąg świadomy do chcenia i czynienia dobrego” .

Ks. Gadowski proponuje najpierw wypracowanie takiej sprawności, która odpowiada wrodzonym zdolnościom i skłonnościom dziecka, a dopiero wokół niej zachęca do budowania następnych.

Sam proces formowania sprawności moralnej według wspomnianego Autora wygląda następująco:

1) kształtowanie dobrych przyzwyczajeń, czyli nakłanianie dziecka do powtarzalnych zachowań,

2) uczenie zasad moralnych – formowanie sumienia,

3) zachęcanie do świadomego wykonywania dobrych czynów – aż do uformowania cnoty.

Myślę, że w odniesieniu do młodzieży wymienione czynności w dużym stopniu nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają. Niemniej w przypadku małych dzieci taka chronologia postępowania wydaje się być o wiele bardziej prawdopodobna.

Działania te są wzmacniane poprzez:

4) dobrą spowiedź (rady spowiednika) i codzienny rachunek sumienia,

5) bieżące pouczenia wychowawcy,

6) przykład wychowawcy,

7) pozwolenia i zakazy wykonywania określonych zachowań (w sytuacji gdy uczeń pyta wychowawcę co ma robić?),

8 życzliwą radę (gdy nie pyta co ma robić i powoli odsuwa się od obowiązków),

9) jasne wyrażenie życzenia co powinien robić.

Gdy to nie pomaga stosujemy:

10) zachęty i przestrogi,

11) pobudki religijne,

12) pobudki patriotyczne,

13) stopniowanie kar,

14) formalny nakaz lub zakaz danego działania,

15) nadzór (wykonania nakazu lub zakazu).

Książka ukazała się już 84 lata temu, ale jej wskazania  wydają się wciąż aktualne.  Można mieć tylko wątpliwości czy w niektórych przypadkach pobudki patriotyczne bądź religijne będą ważne dla uczniów, wychowanych w rodzinach, w których miłość do ojczyzny i wiara nie są odpowiednio pielęgnowane.

Na podstawie: ks. W. Gadowski, Podręcznik psychologii wychowawczej, Tarnów 1926 (pisownia uwspółcześniona).

Fotografia: Wikipedia

PS. Już wkrótce (w przeciągu kilku tygodni) będzie dostępny mój nowy kurs audio o formowaniu cnoty umiarkowania w jedzeniu i piciu. Zapisz się na LISTĘ OCZEKUJĄCYCH, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację, gdy kurs się ukaże.
MOJE KSIĄŻKI I EBOOKI

form
Wychować człowieka szlachetnego
form
Decyduj i walcz!
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

___________________________________________________________


Pobierz za darmo raport: Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń


Akceptuję politykę prywatności