Do popularnych tematów poszukiwanych w sieci należą te związane z tzw. „rozwojem osobistym”. Ludzie poszukują informacji o tym: „jak zapanować nad sobą?”, „jak sobie rozkazywać?”, „jak działać skutecznie?”, „jak nie odkładać zajęć na później?”, „jak nawiązywać właściwe relacje z innymi?” czy „jak panować nad emocjami?”.

Dlaczego pęd ku samodoskonaleniu (wśród dorosłych) jest dzisiaj tak popularny? Najprostszą odpowiedzią będzie stwierdzenie, że każdy szuka szczęścia, ale każdy szczęście pojmuje inaczej. Żeby je osiągnąć, musi umiejętnie postępować, a żeby umiejętnie postępować, musi wiedzieć jak.

Stąd bierze się odwieczne pragnienie kształtowania charakteru czy – jak to się mówi obecnie – osobowości. Można powiedzieć, że pewien stały zestaw umiejętności niezbędny jest do właściwego funkcjonowania w społeczności ludzkiej, niezależnie od epoki.

Dawniej człowiek z ukształtowanym charakterem potrafił sobie rozkazywać, panować nad sobą, działać wytrwale i skutecznie. Słowem – posiadał pewien klasyczny zestaw cnót niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz generalnie radzenia sobie w życiu.

Jest jednakże różnica między współczesnym rozwojem osobistym, a dawnym kształceniem charakteru. O ile kiedyś chodziło o ukształtowanie „zespołu cnót”, które usprawniały człowieka i przygotowywały do życia, tak dzisiaj nie mówi się o cnotach moralnych, a rozwojowi osobistemu nadaje się nieco inne znaczenie.

I nie tylko chodzi o wyakcentowanie różnych technik mających pobudzać „potencjał umysłu”. Generalnie mniej zwraca się uwagę na aspekt moralny, a rozwój osobisty ma zwykle ideologiczny i praktyczno-zawodowy wymiar.

Dla subskrybentów moich biuletynów przygotowałem specjalny materiał. W nagraniu audio przedstawiam: „10 mitów rozwoju osobistego”, czyli zbiór dosyć powszechnych przekonań, które często uniemożliwiają skuteczne samowychowanie, a także sprzyjają ideologizacji rozwoju osobistego.

Materiał nie jest ogólnodostępny, gdyż chcę w ten sposób podziękować prenumeratorom moich biuletynów, a także zależy mi by dotarł on do osób rzeczywiście zainteresowanych tematem.

_____________________________

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________